Pravidla

Obecná pravidla

Hra je určena pro 2 až 5 členné týmy. V každém týmu je nutná účast osoby starší 18 let, která s sebou může mít i mladší hráče, za které tímto bere odpovědnost. Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.

4.9.2006 obdržíte na kontaktní email poslední informace s důležitými fakty o hře, bez kterých nebudete hru schopni dokončit. Poslední informace budou k dispozici i na webových stránkách po přihlášení týmu. Je důležité si před hrou vytisknout poslední informace a pravidla hry, mohou se hodit i vytištěné i rady a manuál Tmou.

Na startu dostane každý tým tabulku se stanovišti, do které je povinen si zapisovat příchozí časy na stanoviště. Tuto tabulku nám v cíli odevzdá. Zároveň je povinen zapsat svůj příchod do tabulky umístěné na stanovišti. Budete tak mít přehled, kolik týmů je před vámi.

Hra je tvořena určitým počtem stanovišť s šifrou (bude upřesněno v posledních informacích) a cílovým stanovištěm. Na každém stanovišti bude umístěna šifra s pořadovým číslem, kódem stanoviště a logem Hradecké sovy. Šifra bude mírně ukryta, aby ji jednoduše neobjevil náhodný kolemjdoucí. Pokud jste si jisti, že jste na správném místě a šifru do 10 minut neobjevíte, kontaktujte organizátory na číslo uvedené v posledních informacích.

Každý tým si vezme 2 kopie šifry. Pokud je na místě jediné zadání šifry, tým je povinen šifru si opsat včetně kódu a nechat ji na místě. Kódy budou sloužit pro kontrolu v cíli, zadání proto nezahazujte.

Řešením každé šifry je umístění následujícího stanoviště, řešením poslední šifry je cílové heslo.

Na stanovišti se zdržujte pouze nezbytně dlouhou dobu. Zabráníte tím odhalení stanoviště soupeřům a cizím osobám.

Tým se může v libovolném místě rozdělit a zase spojit.

Týmu nemohou s luštěním šifer pomáhat cizí osoby, například náhodní kolemjdoucí či kamarádi na telefonu. Od těchto osob lze vyžádat pouze obecné informace, např. Jak vysoká je Sněžka? Kde se nachází Václavské náměstí?

Do cíle musí dorazit minimálně 2 členové týmu.

Není-li určeno jinak, je v šifrách použita anglická abeceda o 26 písmenech (nejsou uvažovány háčky, čárky a CH).

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci NOVINKY, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím SMS.

Organizátoři mají vždy pravdu. :-)

Zákazy

Je zakázáno se držet v závěsu za jiným týmem a nechat se vést k dalšímu stanovišti.

Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (neplatí pro případ první a poslední pomoci).

K přesunu je zakázáno používat libovolných podpůrných prostředků (kolo, brusle, koloběžka, žebřiňák). Lze však použít MHD, vlaky nebo autobus. Výjimky ze zdravotních důvodů jsou možné po dohodě s organizátory.

Pro získání šifer není nutné vstupovat do budov, uzamčených objektů a jinak nepřístupných míst. Opravdu není nutné lézt na vysílače, BTS a Bílou věž. Pokud si myslíte, že ke stanovišti nevede žádná normálně přístupná cesta, kontaktujte organizátory.

Při hře je obzvláště zakázáno rušit noční klid a porušovat zákony ČR.

Nápovědy

K mnoha stanovištím bude existovat nápověda. Na zadání šifry pak bude určena její poloha. Pro nápovědu je nutné si dojít, opsat si ji a ponechat na místě. Použití nápovědy nebude nijak penalizováno. Tým pouze ztratí drahocenný čas.

Řešení

Pokud i s nápovědou nejste schopni vyřešit šifru, můžete si kdykoliv zavolat organizátorům o umístění dalšího stanoviště. Tým sdělí název a kód týmu, které stanoviště se mu nepodařilo vyřešit a kód tohoto stanoviště uvedený na zadání šifry. Vyzvednutí řešení se ovšem promítne do celkového umístění. Viz hodnocení.

Cíl

Umístění cíle bude zveřejněno v posledních informacích před hrou. Abyste mohli být zařazeni do výsledkové listiny, je nezbytně nutné abyste se dostavili do cíle i bez vyluštění všech šifer a předali nám vyplněnou tabulku příchodů na stanoviště. Ve výjimečných situacích po dohodě s organizátory je možné nám ji poslat poštou.

Cíl bude otevřen v neděli 10.9. od 6:00 do 10:00. Pokud budete na posledním stanovišti s šifrou před 5:30, kontaktujte prosím organizátory a cíl bude otevřen dříve.

V cíli se s námi a ostatními účastníky můžete podělit o své zážitky. Dozvíte se správný postup při luštění šifer. A možná na vás čeká občerstvení.

Hodnocení

Vítězem bude tým, který úspěšně projde nejvíce stanovišť v nejkratším čase.

Kritéria hodnocení

  1. Počet úspěšně absolvovaných stanovišť = dosažené stanoviště - počet vybraných řešení
  2. Čas dosažení posledního stanoviště