Řešení šifry 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Postup: Šifra se skládá ze 2 částí, které vypadají podobně. Je tedy ji možno řešit souběžně.

Tabulka má rozměry 9x9 čísel. Jsou zde naznačeny čtverce 3x3. Některá čísla jsou vyplněna. Tabulka navíc obsahuje podbarvené plochy. Na první pohled tak šifra připomíná SUDOKU a opravdu se jedná o SUDOKU.

Po vyřešení SUDOKU, kdy v každém sloupci, řádku a čtverci mohou být pouze unikátní čísla 1 až 9 se zaměříme na podbarvené plochy. Těch je celkem 14. Což je vhodný počet na zakódování zprávy.

Součet číslic v podbarvených plochách je vždy menší nebo roven 26. Stačí tedy čísla převést podle tabulky na písmena a řešení je na světě.

Řešení: HK VLAK ZASTAVKA