Pravidla

Obecná pravidla

Hra je určena pro 2 až 5 členné týmy osob starších 15 let. V každém týmu je nutná účast osoby starší 18 let, která s sebou může mít i mladší hráče, za které tímto bere odpovědnost. Ve výjimečných případech je možná účast i mladších dětí s doprovodem jejich zákonného zástupce (rodič).

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.

17.9.2007 obdržíte na kontaktní email poslední informace s důležitými fakty o hře, bez kterých nebudete hru schopni dokončit. Poslední informace budou k dispozici i na webových stránkách po přihlášení týmu.

Je důležité si před hrou vytisknout poslední informace a pravidla hry, mohou se hodit i vytištěné i rady a manuál Tmou.

Na startu dostane každý tým tabulku se stanovišti, do které je povinen si zapisovat příchozí časy na stanoviště. Tuto tabulku nám v cíli odevzdá. Zároveň je povinen zapsat svůj příchod do tabulky umístěné na stanovišti. Budete tak mít přehled, kolik týmů je před vámi.

Hra je tvořena určitým počtem stanovišť s šifrou a cílovým stanovištěm. Na každém stanovišti bude umístěna šifra s pořadovým číslem, kódem stanoviště a logem Hradecké sovy. Šifra bude mírně ukryta do 15 metrů od přesného znění místa stanoviště, aby ji jednoduše neobjevil náhodný kolemjdoucí. Pokud jste si jisti, že jste na správném místě a šifru do 10 minut neobjevíte, kontaktujte organizátory na číslo uvedené v posledních informacích.

Stanoviště jsou od sebe vzdálena maximálně cca 4 km.

Každý tým si vezme 2 kopie šifry. Pokud je na místě jediné zadání šifry, tým je povinen šifru si opsat včetně kódu a nechat ji na místě. Kódy budou sloužit pro kontrolu v cíli, zadání proto nezahazujte. Kód stanoviště je také třeba nahlásit při telefonické žádosti o řešení.

Řešením každé šifry je umístění následujícího stanoviště, řešením poslední šifry je cílové heslo.

Na stanovišti se zdržujte pouze nezbytně dlouhou dobu. Zabráníte tím odhalení stanoviště soupeřům a cizím osobám.

Tým se může v libovolném místě rozdělit a zase spojit.

Týmu nemohou s luštěním šifer pomáhat cizí osoby, například náhodní kolemjdoucí či kamarádi na telefonu. Od těchto osob lze vyžádat pouze obecné informace, např. Jak vysoká je Sněžka? Kde se nachází Václavské náměstí?

Do cíle musí dorazit minimálně 2 členové týmu.

Tým může být v cíli požádán o předložení vyřešených šifer, proto žádné zadání nevyhazujte. V cíli se vám může hodit.

Pokud tým předčasně ukončí hru a nedorazí do cíle, je povinen toto telefonicky (SMS) sdělit organizátorům.

Není-li určeno jinak, je v šifrách použita anglická abeceda o 26 písmenech (nejsou uvažovány háčky, čárky a CH).

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci Novinky, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím SMS.

Organizátoři mají vždy pravdu. :-)

Zákazy

Je zakázáno se držet v závěsu za jiným týmem a nechat se vést k dalšímu stanovišti.

Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (neplatí pro případ první a poslední pomoci).

K přesunu je zakázáno používat libovolných podpůrných prostředků (kolo, brusle, koloběžka, žebřiňák). Lze však použít MHD, vlaky nebo autobus. Výjimky ze zdravotních důvodů jsou možné po dohodě s organizátory.

Pro získání šifer není nutné vstupovat do budov, uzamčených objektů a jinak nepřístupných míst.

Při hře je obzvláště zakázáno rušit noční klid a porušovat zákony ČR. Účastníci jsou povinni dodržovat osobní bezpečnost (přecházení komunikací apod.)

Nápovědy

Pokud k šifře existuje nápověda, její umístění je nekódovaně napsáno na zadání šifry. Pro nápovědu je nutné si dojít, opsat si ji a ponechat na místě. Použití nápovědy nebude nijak penalizováno. Tým pouze ztratí drahocenný čas.

Řešení

Pokud i s nápovědou nejste schopni vyřešit šifru, můžete si kdykoliv zavolat organizátorům o umístění dalšího stanoviště. Tým sdělí název a kód týmu, a název a kód nevyřešeného stanoviště. Vyzvednutí řešení se promítne do celkového umístění. Viz hodnocení.

Cíl

Umístění cíle bude zveřejněno v posledních informacích před hrou. Abyste mohli být zařazeni do výsledkové listiny, prosíme vás o odevzdání vyplněné postupové tabulky (v cíli, email, pošta).

Cíl bude otevřen v neděli 23.9.2007 do 12:00.

V cíli se s námi a ostatními účastníky můžete podělit o své zážitky. Dozvíte se správný postup při luštění šifer. A čeká na vás občerstvení.

Hodnocení

Vítězem bude tým, který úspěšně projde nejvíce stanovišť v nejkratším čase. Stanoviště se počítá za ukončené, ve chvíli, kdy naleznete další stanoviště a zapíšete se do jeho vrcholové knížky.

Kritéria hodnocení

  1. Počet úspěšně absolvovaných stanovišť = dosažené stanoviště - počet vybraných řešení
  2. Čas dosažení posledního stanoviště