Poslední informace

Začátek hry

Hradecká Sova 2008 startuje na nádraží Slezské předměstí. Začátek hry je stanoven na sobotu 15:15. Registrace týmů se bude konat od 14:30 do 15:00.

Na start se z hlavního nádraží dostanete přímými linkami 3, 6 a 12. Vzhledem k přestavbě Riegrova náměstí před vlakovým nádražím jsou přesunuty zástávky podle následujícího schematu.

Pokud na start dorazíte automobilem, tak ho doporučujeme nechat na parkovišti před Lídlem. Pozor v Hradci je Lídl 2x - ten správný je na výpadovce na Týníště nad Orlicí. V okolí nádraží není příliš parkovacích míst a u nádraží je zákaz stání. Lídl je nejbližší vždy volné parkoviště. Nádraží je od něj vzdálené asi 1 km. Z organizačních důvodů nejsme schopni z místa startu převážet auta hráčů k cíli. Parkoviště je i z cíle relativně dobře dostupné.

Po příchodu na start se zaregistrujte u organizátorů, kde dostanete potřebné vybavení pro hru.

Hra začne v 15:15. Je nezbytně nutné, aby všichni hráči byli v místě startu přítomni do tohoto času. Pozdější příchod libovolného hráče může týmu způsobit značné komplikace.

Povinné vybavení

Nezapomeňte povinné vybavení.

Pro hru doporučujeme vytisknout následující dokumenty:

Místo manuálu Tmou si můžete vytisknout Frikulínské desatero a pomůcku od Chlýftýmu .

Umístění stanovišť

Šifry a některé nápovědy budou umísťovány na stavinovištích do černých igelitových pytlů. Šifry mohou být trochu schovány, aby se zabránilo jejich odcizení. Zkuste prosím v okolí předpokládaného stanoviště chvíli hledat v okruhu do 15 metrů.

Vzhled šifer

Všechny šifry jsou v pravém horním rohu opatřeny logem Hradecké sovy.

V horním rámečku jsou podrobnější informace týkající se šifry

Průběh hry

Tým má za povinnost plnit následující organizační kroky:

Ve chvíli, kdy přijde na stanoviště, zapíše čas příchodu do vrcholové knížky na stanovišti a do vlastní postupové tabulky.

Pokud není uvedeno na šifře jinak, vyzvedne si dvě zadání šifry. (Pozor, na stanovišti musí vždy zůstat minimálně jedno zadání).

Od šifry se dostatečně vzdálí, aby zbytečně na stanoviště neupozorňoval ostatní týmy a kolemjdoucí. Po loňských zkušenostech volte prosím místo, které je veřejné a kde nerušíte noční klid například drážděním psa.

Začne luštit. Pokud použije nápovědu, zanese tuto informaci do své tabulky. Jedinou penalizací za nápovědu je čas strávený na cestě k ní. Do konečných výsledků se nepočítá. Informace, že jste použili nápovědu se promítne pouze do statistik a pomůže nám v příštím ročníku při vytváření šifer.

Pro nápovědu lze poslat libovolný počet členů týmu a domlouvat se např. mobilem :)

Některé šifry mají k dispozici dvě nápovědy - klasickou e extrém. Extrémní nápověda obsahuje stejné informace jako klasická nápověda + další dodatečné informace, které luštění mohou značně zjednodušit. Na druhou stranu extrémní nápovědu si musíte zasloužit. Bližší informace (umístění napoví složitost získání) jsou uvedeny na šifrách.

Poskytování řešení

Pokud se týmu nepodaří šifru vyřešit, může si zavolat o řešení na telefonní číslo, uvedené dole v posledních informacích. Doporučujeme nejdříve využít nápovědu, která neovlivní pořadí týmu.

Tým oznámí název týmu, maskota týmu, číslo a kód stanoviště. Po ověření údajů mu bude sděleno umístění následující šifry.

Doporučení: Zkuste luštit alespoň 1 až 2 hodiny, než si zavoláte o řešení. Poskytnutím řešení se dostanete za týmy, které tuto výhodu nevyužily.

Cíl

Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť, kterých bude mezi 15 a 18. Řešením poslední šifry bude návod, jak získat cílové heslo.

Umístění cíle je tajné. Cíl bude otevřen po celou dobu hry do neděle 12 hodin, poté hra končí. Pokud chcete hru ukončit předčasně, zavolejte na telefonní číslo pro řešení a umístění cíle vám bude prozrazeno.

Do cíle přijďte (musíte to stihnout do 12h - skončete luštit o chvíli dříve), i když nebudete mít vyřešeny všechny šifry. Potkáte se s ostatními týmy. Můžete se podělit o své zážitky, dozvíte se správné řešení šifer a dostanete občerstvení.

Pokud hru ukončíte dříve, dejte nám to prosím vědět SMS a pokuste se dopravit kartu týmu do cíle.

Doporučení

Během hry můžete využít MHD. Celodenní přenosná jízdenka v Hradci Králové stojí 60 Kč. Domníváme se, že v průběhu hry se vám nevyplatí. V nočních hodinách je MHD značně omezená a zároveň trasa hry nemusí vždy kopírovat trasy linek. Pokud hodláte použít MHD, pořiďte si spíše jednotlivé jízdné v ceně 14 Kč.

Mimohradecké týmy nejspíše budou potřebovat dvě jízdenky na osobu - na dopravu na start a z cíle.

Přítel na telefonu

Je povolen právě jeden přítel na telefonu pro jeden tým. Lze doporučit přítele s přístupem na internet. Pozor! Tento člověk se nepovažuje za člena týmu a není jej potřeba jakkoli hlásit. Tohoto člověka však v průběhu hry nesmíte měnit a musí zůstat pouze jeden na jeden tým. Přítel telefonu se nesmí podílet na principielním řešení šifry, může pouze poskytovat věcné informace.

Kontakty

V případě nutnosti pomoci neváhejte kontaktovat organizátory. Většina stanovišť není hlídaných. Mohou se tedy přihodit sabotáže. V případě, že nemůžete najít šifru a myslíte, že jste správně, kontaktuje organizátory na mobilním čísle pro problémy.

Pouze pro řešení: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

Pro všechny ostatní případy a problémy: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX