Jak na mapu?

Během terénních šifrovacích her je práce s mapou velmi důležitá. V tomto návodu najdete pár dobře míněných rad.

Obecně

Mapu používejte i během luštění. Pokud s šifrou nemůžete pohnout, je vhodné v mapě odhadnout předpokládaný směr trasy, identifikovat v dosahu vhodná místa dalšího stanoviště. Pokud tušíte, že je tajenka je x-písmen a na druhém a třetím místě je XY, vyhledání názvu v mapě může pomoci. Toto není v rozporu s pravidly.

Turistická mapa

Barvy

Pro lepší čitelnost mapy se používá barevné rozlišení.

Vrstevnice

Azimut

Topografické značky

Orienťácká mapa

Některé terenní šifrovačky občas zařazují pohyb podle mapy pro orientační závody. Tyto mapy se vyznačují velkou přesností a zaznamenáním podstatných orientačních bodů v krajině, podle kterých se lze pohybovat i mimo cesty.

Barvy

Barevně odlišená hustota lesa může pomoci při orientaci. V plánovitě vysazovaných českých lesích velmi bezpečně můžete rozpoznat hranici mezi běžným lesem a nově zasázeným hustníkem. Navíc často nové stromky bývají oplozeny. Právě rohy hrazenek bývají oblíbenými stanovišti.

Vždy platí, že mapa nemusí být aktuální. Terén (vrstevnice, kopce) se nemění. Cesty a objekty jsou také relativně stabilní. Pozor, prostupnost lese se v čase může díky težebním a vysadbovým akcím značně měnit.

Příklad se soutěží

Pro úplnost uvádím výřez z jedné mapy. Tímto vyhlašuji malou nebodovanou soutěž. Kdo první zjistí GPS souřadnice bodu naznačeného na mapě? Své odpovědi pište do fóra. Soutěž už je ukončena, protože DUB (Lehká demence) správně odhalil, že se jedná o soutok potoků poblíž Lesního hřbitova.

Plán města

Na teto mapě nemusí být kresleny vrstevnice a další topografické značky. Plány měst ale obsahují názvy ulic, významných objektů apod.

Nezapomínejte na rejstřík ulic, který může pomoci při dolušťování.