Pravidla

Obecná pravidla

Hra je určena pro 2 až 5 členné týmy osob starších 15 let. V každém týmu je nutná účast osoby starší 18 let, která s sebou může mít i mladší hráče, za které tímto bere odpovědnost a na startu odevzdá vyplněné prohlášení o zodpovědnosti. Ve výjimečných případech je možná účast i mladších dětí s doprovodem jejich zákonného zástupce (rodič).

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci Novinky, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím SMS.

Před hrou

Hry se může zúčastnit tým, který má zaplacené startovné.

1.9.2008 tým obdrží na kontaktní email poslední informace s důležitými fakty o hře, bez kterých nebude hru schopni dokončit. Poslední informace budou k dispozici i na webových stránkách po přihlášení týmu.

O hře

Hra je tvořena dopředu neznámým počtem stanovišť s šifrou a cílovým stanovištěm.

Na každém stanovišti bude umístěna šifra s pořadovým číslem, kódem stanoviště a logem Hradecké sovy.

Šifra bude mírně ukryta do 15 metrů od přesného znění místa stanoviště, aby ji jednoduše neobjevil náhodný kolemjdoucí. Pokud jste si jisti, že jste na správném místě a šifru do 10 minut neobjevíte, kontaktujte organizátory na číslo uvedené v posledních informacích.

Řešením každé šifry je umístění následujícího stanoviště, řešením poslední šifry je cílové heslo.

Stanoviště jsou od sebe vzdálena maximálně cca 3 km.

V průběhu hry

Na startu dostane každý tým tabulku se stanovišti, do které je povinen si zapisovat příchozí časy na stanoviště. Tuto tabulku v cíli odevzdá. Zároveň je povinen zapsat svůj příchod do tabulky umístěné na stanovišti.

Na stanovišti si každý tým vezme 2 kopie šifry. Pokud by na místě nezbylo žádné zadání šifry, tým je povinen šifru si opsat včetně kódu, ponechat ji na místě a kontaktovat organizátory.

Na stanovišti se zdržujte pouze nezbytně dlouhou dobu. Zabráníte tím odhalení stanoviště soupeřům a cizím osobám.

Tým se může v libovolném místě rozdělit a zase spojit.

Tým může být v cíli požádán o předložení vyřešených šifer, proto žádné zadání nevyhazujte. V cíli se vám může hodit.

Pokud tým předčasně ukončí hru a nedorazí do cíle, je povinen toto telefonicky (SMS) sdělit organizátorům.

Zákazy

Je zakázáno se držet v závěsu za jiným týmem a nechat se vést k dalšímu stanovišti.

Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (neplatí pro případ první pomoci).

Po zahájení hry je zakázán přesun hráčů mezi týmy. Je zákázána i fúze týmů.

K přesunu je zakázáno používat libovolných podpůrných prostředků (kolo, brusle, koloběžka, žebřiňák). Lze však použít MHD, vlaky nebo autobus.

Je zákázáno vstupovat do soukromých budov, uzamčených objektů a jinak nepřístupných míst.

Týmu nemohou s luštěním šifer pomáhat cizí osoby, například náhodní kolemjdoucí či kamarádi na telefonu. Od těchto osob lze vyžádat pouze obecné informace, např. Jak vysoká je Sněžka? Kde se nachází Václavské náměstí?

Je zakázáno kterékoli stanoviště hry vynechat.

Je zakázáno vyzvednout zadání na náhodně nalezeném stanovišti, aniž by mu předcházelo vyřešení předchozí šifry.

V lesích je zákázáno rozdělávání ohně.

Při hře je obzvláště zakázáno rušit noční klid a porušovat zákony ČR. Účastníci jsou povinni dodržovat osobní bezpečnost (přecházení komunikací apod.)

Nápovědy

Pokud k šifře existuje nápověda, její umístění je nekódovaně napsáno na zadání šifry. Pro nápovědu je nutné si dojít, opsat si ji a ponechat na místě. Použití nápovědy nebude nijak penalizováno. Tým pouze ztratí drahocenný čas.

Řešení

Na každém stanovišti si kdykoliv můžete zavolat organizátorům o umístění dalšího stanoviště. Tým sdělí název a maskota týmu, a název a kód nevyřešeného stanoviště. Vyzvednutí řešení se promítne do celkového umístění - viz hodnocení.

Cíl

Do cíle musí dorazit minimálně 2 členové týmu.

Umístění cíle je tajné. O prozrazení umístění cíle si můžete telefonicky zavolat na telefonní číslo, které bude zveřejněno v posledních informacích před hrou. Abyste mohli být zařazeni do výsledkové listiny, prosíme vás o odevzdání vyplněné postupové tabulky (v cíli, email, pošta).

Cíl bude otevřen v neděli 7.9.2008 do 12:00.

V cíli se s námi a ostatními účastníky můžete podělit o své zážitky. Dozvíte se správný postup při luštění šifer. A čeká na vás občerstvení.

Hodnocení

Vítězem bude tým, který úspěšně projde nejvíce stanovišť v nejkratším čase. Stanoviště se počítá za ukončené, ve chvíli, kdy naleznete další stanoviště a zapíšete se do jeho vrcholové knížky.

Kritéria hodnocení

  1. Počet úspěšně absolvovaných stanovišť = dosažené stanoviště - počet vybraných řešení
  2. Čas dosažení posledního stanoviště