Poslední informace

Začátek hry

Hradecká Sova 2009 startuje na dětském hřišti na jižním konci ulici Poděbradova. Začátek hry je stanoven na sobotu 16:45. Registrace týmů se bude konat od 15:45 do 16:30.

Na start se z hlavního nádraží dostanete nejlépe pěšky. Cesta trvá přibližně 15 minut.

Pokud na start dorazíte automobilem, tak letos nedoporučujeme žádné konkrétní parkoviště. Cíl je velmi dobře dostupný z MHD. V Hradci Králové je zaveden Integrovaný systém parkování. Parkovné se platí v sobotu od 8 do 16 hodin. V neděli se neplatí vůbec. Auto si tedy zaparkujte kdekoliv poblíž MHD.

Z organizačních důvodů nejsme schopni z místa startu převážet auta hráčů k cíli.

Připomínáme, že používání automobilu během hry je zakázané.

Po příchodu na start se zaregistrujte u organizátorů, kde dostanete potřebné vybavení pro hru.

Povinné vybavení

Další vybavení

Pro další vybavení si inspirujte na stránkách Jak na vybavení?

Začátečníkům vřele doporučujeme vytisknout šifrovací pomůcky a návod Jak luštit?

Umístění stanovišť

Na stanovišti bude na viditelném místě nalepena nálepka s logem Hradecké sovy.

Šifry budou umísťovány na stanovištích do černých igelitových pytlů. Šifry mohou být trochu schovány, aby se zabránilo jejich odcizení.

Zkuste prosím v okolí předpokládaného stanoviště chvíli hledat v okruhu do 15 metrů.

Vzhled šifer

Všechny šifry jsou v levém horním rohu opatřeny logem Hradecké sovy, nebude-li to zřejmé jinak.

V pravém horním rohu je mapka okolí stanoviště, na které je vyznačené místo, kde nesmíte luštit.

V horním rámečku jsou podrobnější informace týkající se šifry

Průběh hry

Tým má za povinnost plnit následující kroky:

Poskytování řešení

Pokud se týmu nepodaří šifru vyřešit, může si zavolat o řešení na telefonní číslo, uvedené dole v posledních informacích. Doporučujeme nejdříve využít nápovědu.

Tým oznámí název týmu, maskota týmu, číslo a kód stanoviště. Po ověření údajů mu bude sděleno umístění následující šifry.

Cíl

Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Řešením poslední šifry bude heslo, které sdělí organizátorům.

Umístění cíle je tajné. Cíl bude otevřen po celou dobu hry do neděle 12 hodin, poté hra končí. Pokud chcete hru ukončit předčasně, zavolejte na telefonní číslo pro řešení a umístění cíle vám bude prozrazeno.

Do cíle přijďte (musíte to stihnout do 12h - skončete luštit o chvíli dříve), i když nebudete mít vyřešeny všechny šifry. Potkáte se s ostatními týmy. Můžete se podělit o své zážitky, dozvíte se správné řešení šifer a dostanete občerstvení.

Pokud hru ukončíte dříve, dejte nám to prosím vědět SMS a pokuste se dopravit kartu týmu do cíle.

Doporučení

Během hry můžete využít MHD. Celodenní přenosná jízdenka v Hradci Králové stojí 50 Kč. Domníváme se, že v průběhu hry se vám nevyplatí. V nočních hodinách je MHD značně omezená a zároveň trasa hry nemusí vždy kopírovat trasy linek. Pokud hodláte použít MHD, pořiďte si spíše jednotlivé jízdné v ceně 14 Kč.

Domníváme se, že použijete maximálně dvě jízdenky na osobu. Jednu na cestu z cíle a druhou možná na kratší přesun.

Aktualizace kontaktů

Prosím do čtvrtka v sekci údaje o týmu aktualizujte složení.

Kontakty

V případě nutnosti pomoci neváhejte kontaktovat organizátory. Většina stanovišť není hlídaných. Mohou se tedy přihodit sabotáže. V případě, že nemůžete najít šifru a myslíte, že jste správně, kontaktuje organizátory na mobilním čísle pro problémy.

Pouze pro nápovědy a řešení: XXX XXX XXX, XXX XXX XXX

Pro všechny ostatní případy a problémy: XXX XXX XXX