Řešení šifer

1. Úvodní řada 7. Slovní
2. Konference 8. Hradecký Fantom
3. Čísla 9. Golgota
4. Zebra 10. Rovnováha – otázka života
5. Divný morse 11. Mateřídoušky za dvacetikoruny
6. Asociace 12. Severní dvoukroková
6a. Sedmiková 13. Čtverečky
6b. Tabulka 14. Zeměkostka
6c. 3D sudoku  

Zeměkostka

V první části šifry je potřeba určit názvy státu podle obrysů. Státy jsou seskupeny podle světadílů, aby šly lépe určovat. Státy nejsou nijak otáčeny a poměr velikostí států ve světadílu odpovídá realitě. K určení státu může napomoci i slepá mapka v druhé části šifry. Číslo 8 chybí a naznačuje mezeru.

Argentina, Somálsko, Itálie, Japonsko, Saudská Arábie, Kanada, Ázerbájdžán Honduras, Libye, Ukrajina, Bulharsko, Indie, Norsko, Austrálie.

První písmena států tvoří ASIJSKÁ HLUBINA.

Umístění cíle se nachází na papírku nalepeném pod všemi papírovými plášti nad Asii.