Řešení šifer

1. Úvodní řada 7. Slovní
2. Konference 8. Hradecký Fantom
3. Čísla 9. Golgota
4. Zebra 10. Rovnováha – otázka života
5. Divný morse 11. Mateřídoušky za dvacetikoruny
6. Asociace 12. Severní dvoukroková
6a. Sedmiková 13. Čtverečky
6b. Tabulka 14. Zeměkostka
6c. 3D sudoku  

Tabulka

Tabulka sama o sobě obsahuje nápovědy, a to: CTVEREC, FIBONACCI, SPIRALA a DIAGONALY. Dále je v zadání zvýrazněno první písmeno tajenky (S), to je zapsáno tučně. Toto zvýraznění má za účel také to aby řešitelé věděli kde je nejmenší ze čtverců.

Tyto indicie navádějí na zakreslení čtverců o hraně velikosti dle čísel z Fibonacciho řady (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ….). Tabulka má rozměry 21×13, tedy velikosti dle Fibonacciho posloupnosti.

Tajenka je pak zapsána na pozicích, které protíná Fibonacciho spirála. Resp. ve vzniklých čtvercích je potřeba po úhlopříčkách spirálovitě a ve směru hodinových ručiček přečíst řešení.

Názorně níže: