Sponzoři

Město Hradci Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

poskytl příspěvek na hru ve výši 13 500,- Kč.

Ivo Skalický

Zapůjčení licence CWD studio na vygenerování 1. šifry