Jak sestavit tým?

Sestavení týmu je jednou z klíčových příprav, kterou není vhodné podcenit.

Během hry se zcela určitě vyskytnou krizové situace – zima, únava, déšť, frustrace nad nevyřešenou šifrou apod. V těchto situacích se ukáže týmový duch, který rozhodne, zda tým dokončí nebo ne.

Obecně platí, že čím víc hráčů v týmu, tím líp. Nad šiframi je každá hlava dobrá. Na šifrovačkách se ukazují jako důležití i hráči, kteří sice nic nevyluští, ale tmelí kolektiv, navigují, kontrolují, nesou zásobu kafe, budí hlavní luštiče, zapisují, radí a aktivně se účastní. Nejvíce handikepovaná je dvojice. Většinou pokud na jednoho přijde krize, strhne do ní i druhého. Proto vemte své kamarády.

Všichni hráči by měly být seznámeni s obtížností hry, aby je nezaskočila noc, počasí, zima, délka trasy a náročnost. Rozpad týmu většinou neprospívá.

Do šifrovacích her se orgové snaží zařadit šifry a úlohy z různých oblastí. Výhodou je tým složený z hráčů různých profesí a s různým zaměřením.

Důležitá je týmová komunikace a spolupráce, sdělování si nápadů, společné luštění, kontrola chyb atd. Hráč, který tohoto není schopen, může být pro tým přítěží.

Zkuste tým otestovat ještě před hrou. Udělejte si výlet, společnou víkendovku nebo sezení s luštěním šifer starých ročníků či jiných her.