Statistika úspěšnosti řešení šifer
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.a 6.b 6.c 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Počet týmů ve hře 43 43 43 43 43 43 13 13 13 43 43 43 41 41 38 37 33
Počet s nápovědou 0 0 4 2 13 0 2 2 2 4 5 10 9 15 8 5 1
S nápovědou v [%] 0,00% 0,00% 9,30% 4,65% 30,23% 0,00% 15,38% 15,38% 15,38% 9,30% 11,63% 23,26% 21,95% 36,59% 21,05% 13,51% 3,03%
Počet s řešením 0 0 0 0 1 0 1 5 2 6 1 2 10 7 4 2 2
Řešení v [%] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,33% 0,00% 7,69% 38,46% 15,38% 13,95% 2,33% 4,65% 24,39% 17,07% 10,53% 5,41% 6,06%
Počet úspěšných bez náp. 43 43 39 41 29 43 10 6 9 33 37 31 22 19 26 30 30
Úspěšnost 100,00% 100,00% 90,70% 95,35% 67,44% 100,00% 76,92% 46,15% 69,23% 76,74% 86,05% 72,09% 53,66% 46,34% 68,42% 81,08% 90,91%