Výsledky

Pořadí a statistika je dostupné na statku pod odkazem Pořadí

  • Vizualizace průběhu hrou (pozor, polohy stanovišť to nezvládá vykreslit správně)
  • Nasazení na základě statistiky hráčů odhaduje pořadí týmů ještě před hrou.

Pořadí je postaveno podle následujících pravidel:

1. Tým dorazil do cíle a odeslal do systému cílové heslo
2. Počet vyřešených šifer
3. Čas odeslání cílového hesla nebo čas dosažení nejvyššího stanoviště, kterému předcházela vyřešená šifra + penalizace za nápovědy

1. Pomalý Tornádo
2. Zebra řez
3. Kanonický divisor