Jak luštit

Tento návod shrnuje základní postupy, jak postupovat při luštění. Nemusí být kompletní a doporučuji čerpat ještě z dalších zdrojů

Než začnete

Vyberte si vhodné místo pro luštění. V horkých dnech stín nebo hospodu :-). Za chladné noci teplejší místo v závětří dále od vody a mimo údolí. Když prší, musíte luštit v suchu.

Analýza

Šifru nejprve analyzujte. Z jakých prvků se skládá, jak vypadá, co připomíná, není něco na druhé stráně, nezapomněli jste na nějaký detail, nemá se to rozstříhat apod.?

Většina organizátorů se pokouší tvořit čisté šifry, kdy každý prvek (barva, tvar, písmo, čára …) má nějaký význam. Buď slouží pro samotné řešení, nebo napovídá nebo slouží pro klamání. Řešení šifry většinou využije všechny identifikované prvky. POZOR orgové jsou jen lidi a testy nemusí odhalit všechny chyby a skryté souvislosti. Některé věci jsou pouze náhoda. Nikdy neberte něco jako dogma, šifry mohou obsahovat trojské koně.

Zkuste se zamyslet, jakým způsobem je zpráva zašifrována. Další stanoviště může být popsáno textem, bodem v mapě, popisem cesty, směrem a vzdáleností. Analyzujte, v čem může být schována informace.

Základní způsoby šifrování

 • Použití nějaké abecedy – morseovka, braillovo písmo, vlajkovka, kódování písmena pořadím v abecedě, římská čísla
 • Písmena jsou za něco zaměněna. Za jiná písmena, obrázky, tvary = substituční šifra. Dobře lze řešit frekvenční analýzou. Indikátor je počet 26.
 • Písmena jsou přeházená a čtou se v jiném pořadí, nějaká se vynechávají = transpoziční šifra
 • Písmenka jsou čtena z nějaké předlohy – mobil, klávesnice, periodická tabulka, místní nápis
 • Vybírají se určitá (první, poslední, prostřední, zvláštní, označená) písmenka nebo slova z vět, odstavců
 • Pozměněný slovosled, atypická slova, diakritika, interpunkce
 • Grafická šifra – zkus v tom uvidět obrázek/text/mor­seovku, nakresli to na čtverečkovaný papír
 • Staganografie – zpráva se tváří jako šum v textu, obrázku, hudbě …
 • Více viz Frikulínské desatero

Další rady

 • Název šifry může napovídat
 • Zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, podle zajímavých míst kolem)
 • Může být důležitá i práce s mapou
 • Pořádně si přečti zadání, zbytečné logické kecy (podmínka/rada) –
 • Zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku, uvidět v tom písmena
 • Použij čtverečkovaný papír
 • Využíváš opravdu všechny informace? Poslední informace, noviny na hrách, předměty ze startu, nezapomeň na předchozích šifrách atd.
 • Kontroluj své postupy, při zátěži a únavě hráči chybují
 • Zkus zapomenout na předpoklady, které jste si definovali na začátku luštění. Tým nepohřbí, něco co neví, ale něco, o čem si myslí, že ví.
 • Používejte brainstorming – každý říká, co ho napadne (pokud možno k tématu): postřehy, nápady, slepé cesty … Sebemenší hovadina může druhého nakopnout na správné řešení.
 • Rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky
 • Někdy pomůže přesun. Probudí se spáči, pohyb zahřeje a mozkové závity si odpočinou.